Jak możesz pomóc?

Póki co nasze działania są finansowane ze skromnych środków Fundatorów oraz tzw. mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jeśli chcielibyście nas wesprzeć lub sami zaangażować się w działania Fundacji, czekamy na Was z otwartymi rękoma! Kontakt: kontakt@fundacjadobrajazda.org